موفقیت در تیم شدگی است

ما مشتاقانه منتظر پروژه های شما هستیم یک تیم حرفه ای و متخصص در انتظار شماست

هزینه مناسب

مهارت و تجربه بالا

پشتیبانی مستمر

معرفی دکتر رامبد باران دوست

دکترای مدیریت صنعتی
دانشگاه علوم تحقیقات
استاد دانشگاه و مشاور بین المللی
تایید صلاحیت دار CMC
عضو بنیاد جهانی پیتر دراکر
گزارشگر بانک جهانی
دارای 5 عنوان کتاب در حوزه کار تیمی
مشاوره و اجرای صد ها پایان نامه ، رساله و مقاله
وب سایت رسمی دکتر رامبد باران دوست

آنلاین تیم خود را تست کنید

شرکت های همکاری شده