بازدیدها: 98

تعریف دکتر باران دوست از تیم :

تیم حالتی انتخابی یا اتفاقی از تکامل گروه های انسانی یا انسان – ماشینی است که تعامل مشترک ، همپوشانی وظایف و اقدامات منظم ، در راستای تحقق اهداف جمعی را سر لوحه خود قرار داده و برای رسیدن به آن ، تلاشی همدلانه ، مسئولانه و حامیانه انجام می دهند.

منبع : دکتر رامبد باران دوست و مهندس ساحل ساسانی ، کارتیمی – تئوری‌ها و تحقیقات ،اول، رازنهان با حمایت شرکت ایران خودرو دیزل ، ص 39

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام