بازدیدها: 248

تیم حالتی انتخابی‌یا اتفاقی از تکامل گروه‌های انسان-ماشینی است که تعامل مشترک، همپوشانی وظایف و اقدامات منظم، در راستای تحقق اهداف جمعی را سرلوحه کار خود قرار داده و برای رسیدن به آن، تلاشی همدلانه، مسئولانه و حامیانه انجام می‌دهند.

دکتر رامبد باران دوست ، مهندس ساحل ساسانی « کارتیمی، تئوری و تحقیقات»، رازنهان با حمایت ایران خودرو دیزل، اول، 1397، ص 39.

تعریف کارتیمی
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام