ویدیو دیدگاه دکتر باران دوست (دارنده نشان CMC)

بازدیدها: 0در این ویدئو دیدگاه دکتر رامبد باران دوست را در خصوص گردهمایی اعضای انجمن مشاوره مدیریت ایران مشاهده خواهید کرد.

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام