برگزاری کارگاه آموزشی “مدیریت کار تیمی در تشکل های اقتصادی “

بازدیدها: 0به دعوت اتاق بازرگانی کرمان ، یک کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان ” مدیریت کار تیمی در تشکل های اقتصادی ” توسط دکتر باران دوست برگزار گردید. در این کارگاه یک روزه ، یک csse آموزشی مورد تحلیل قرار گرفته و با انجام 8 تمرین عملی ، تکنیک های مختلف مورد نیاز ،…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام