شوخی و طنز کارتیمی: تعریف و عملکرد بعضی از گروه‌ها که خود را تیم می‌نامند

بازدیدها: 3 https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-تعریف-و-عملکرد-بعضی-از-گروه‌ها-که-به-خود-تیم-می‌گویند.mp4

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام