سئوال رهبری در مورد کار تیمی و گروهی

بازدیدها: 1مقام معظم رهبری به عنوان عالی ترین مقام در سلسله مراتب رسمی جمهوری اسلامی ایران در سفر به خراسان شمالی و در دیدار با جوانان استان خراسان شمالی که در مصلی امام خمینی بجنورد به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۱ موضوع سبک زندگی را مطرح نمودند.موضوعی که شاید تازگی نداشته اما طرح سئوالاتی شفاف و…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام