آنالیز استواری سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص تیمی کارهای کارگران

بازدیدها: 1چکیده : برنامه‌ریزی هدفمند جهت تخصیص کارگران به سلول­های مختلف تولیدی جهت انجام عملیات بر روی محصولات صورت پذیرد. در این تحقیق ابتدا مدلی ریاضی جهت طراحی اولیه سیستم بر پایه تفاوت در توانایی و تخصص کارگران مدل‌سازی می­گردد. هدف این مدل کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم است. اما برای مدیران ارشد کارخانجات علاوه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام