تعیین مدل تاثیرگذاری نمایشگاه ها در توسعه ی کار آفرینی

بازدیدها: 28چکیده تحقیق نمایشگاه ها جایگاه ویژه ایی در رشد اقتصادی و به تبع آن پیشرفت کشور دارند. توجه و حمایت و سرمایه گذاری در این حوزه ی مهم، بسیار حائز اهمیت است. توسعه ی کارآفرینی از مهم ترین پیامدهای نمایشگاه محسوب می شود. این تحقیق با بررسی عوامل موفقیت نمایشگاه به ارائه ی مدلی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام