آیا در انتخاب عنوان/موضوع پایان نامه/رساله آزادیم؟

بازدیدها: 4سوالی که بارها از من پرسیده می شود اینکه آیا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در انتخاب عنوان یا موضوع پایان نامه و رساله خود آزاد است؟ در نظر داشته باشید که اصولا در انتخاب عنوان و موضوع تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری خود باید به نکات زیر توجه نمائید: 1- موضوع تحقیق شما…

چگونه موضوع پایان نامه انتخاب نمائیم؟

بازدیدها: 1تقریبا تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ، بارها از خود می پرسند که ” روی چه موضوعی به عنوان پایان نامه یا رساله  کار کنم؟ ” بارها هم دانشجویان محترم ، از طرق مختلف این سوال را از من می پرسند که ” چگونه موضوع پایان نامه انتخاب نمائیم؟” برای پاسخگویی…

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

بازدیدها: 0چکیده  در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل 34 عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام