طراحی سیستم و مشاوره مصاحبه‌های استخدامی

بازدیدها: 12مدیران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که مصاحبه‌های استخدامی مهم‌ترین بخش از فرایند جذب نیروی انسانی می‌باشد . بی‌دقتی در مصاحبه‌های استخدامی یا عدم توجه به شاخص‌های مورد نظر می‌تواند منجر به جذب غیرحرفه‌ای نیروی انسانی نامناسب برای سازمان گردد که آثار و عواقب آن بسیار زیانبار است .سیستم مصاحبه استخدامی شامل تعریف شاخص‌های مناسب برای جذب نیرو با استفاده از استراتژی‌های سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، شرایط احراز و شرح وظایف ، خصوصیات تیمی که داوطلب…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام