ویدیو دیدگاه دکتر باران دوست (دارنده نشان CMC)

بازدیدها: 0در این ویدئو دیدگاه دکتر رامبد باران دوست را در خصوص گردهمایی اعضای انجمن مشاوره مدیریت ایران مشاهده خواهید کرد.

پوستر 179 کار تیمی

بازدیدها: 1کار در شرایط تیمی ایجاد می‌کند از “تصمیم‌گیری براساس کتاب” خارج شده و از دستورالعمل‌ها فاصله بگیریم. مواقعی هست که تیم نیازمند اقدامات فوری است و رهبر تیم ناگزیر است از روال رسمی خارج شده و بعضی دستورالعمل‌ها را مستقیم صادر کند که به طور طبیعی تحت مدل عملیاتی سازمان انجام نمی‌شود. گروز برگ،…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام