پوستر 182 کار تیمی

بازدیدها: 0مسئله اين نيست كه آيا واقعاً به کارگيري تيمها ضروري است يا خير؟ و يا اينكه، آيا به كارگيري تيمها عموميت يافته است يا خير؟ بلكه سؤال اساسي اين است كه راهبردها و ساز و كارهاي لازم براي بهره گيري از تيم ها و كار تيمي در سطوح مختلف فعاليت هاي سازمان يافته، کدام…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام