نقش واسطه اى كار تيمى در همكارى پيمانكار و كارفرما

بازدیدها: 2نقش واسطه‌ای کار تیمی در همکاری پیمانکار و کارفرما (مالک )[1] محمد سوپراتو ، هانس بیکر ، هرمان موی اعضای هیئت‌علمی دانشکده مهندسی عمران و علوم زمین‌شناسی دانشگاه استیوینگ نروژ   تلخیص[2] و ترجمه دکتر رامبد باران دوست هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره) ،عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران و CMC  …

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام