حمله به فردوگاه الولید یا عملیات حمله به اچ 3

بازدیدها: 5همواره خواندن کتاب های خاطراتی ، جالب و همراه با نکات جذابی است. در نمایشگاه کتاب 1391 دو جلد کتاب با موضوع حمله به الولید خریده بودم و تا نوروز 1392 فرصت مطالعه دست نداد.جالب اینکه این مطالعه تقریبا همزمان با سالگرد آن عملیات انجام شد. کتاب اولی که خواندم “‌اچ 3 “‌نوشته عزت…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام