فرایند آموزش – اسلومن

بازدیدها: 0اسلومن[1]آموزش را مبسوط‌تر ازآن‌چه توسط هیات آموزش و بهسازی انگلستان طرح شده بود، مطرح كرد . وي در ارائة بازخورد، به تأثير آموزش بر عوايد سازماني و توجه به ميزان دستيابي به پيامدهاي آموزشي بر اساس اهداف عنايت نمود .     [1] Sloman

دامنه موضوعی اثربخشی آموزش

بازدیدها: 0بررسي تحقيقات انجام شده در دامنه موضوع ” اندازه‌گیری اثربخشي آموزش ” ، موجب مي‌شود تا با دو دامنه موضوعي مختلف اما مشابه مواجه شود: اول، آموزش‌هاي عمومي در مدارس توسط معلمان و آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي و دوم ، آموزش‌هايي که در سازمان‌ها براي منابع انساني ارائه مي‌شود. بديهي است با توجه به سابقه آموزش…

اثربخشی آموزش در عمل

بازدیدها: 2تاريخچه مديريت همواره مملو از تلاش انديشمندان ، بزرگان و محققيني است که تلاش نموده‌اند به خلق و ايجاد راه‌هايي براي افزايش « کارايي » ، « اثربخشي » و « بهره‌وري » سازمان‌ها و سيستم مديريتي آن‌ها بپردازند. اين سه واژه که بنظر می‌رسد واژگان کليدي دنياي مديريت محسوب می‌شوند، همواره بسيار مورد…

اثر بخشی آموزش 4

بازدیدها: 0علاوه بر اینکه بنظر می رسد در موضوع اثر بخشی آموزش ، همه عوامل موثر را نشناخته ایم ، مدل های سنجش اثر بخشی تاقص و ناکافی هستند و کسانی که به اثربخشی آموزش پرداخته اند تنها گوشه ای از موضوع را دیده اند ، باید گفت که موضوعی دیگر نیز هست که باید…

اثربخشی آموزش 3

بازدیدها: 0پیشتر گفتم که ظاهرا مواردی هستند که باعث می شوند آموزش، نتیجه دلخواه را ندهد  و نیز چه چیز یا چیزهایی را متخصصان آموزش نمی بینند که باید ببینند تا اثربخشی آموزش مطلوب گردد؟ اما شاید بتوان از فلسفه علم استفاده نمود. در تولید علم ، یکی از راه ها ، بررسی دیدگاه های…

اثربخشی آموزش 2

بازدیدها: 0پیشتر گفتم که ظاهرا مواردی هستند که باعث می شوند آموزش، نتیجه دلخواه را ندهد. مروری بر اندیشه و مدل کسانی که به سنجش اثربخشی آموزش پرداخته و می پردازند نشان می دهد که اغلب دستاوردهایشان ناشی از رویکرد غالب در ذهن آنان است . بطور مثال کسانی که رویکرد فالب ذهنشان رویکرد مالی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام