بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر

بازدیدها: 1چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر رامبد باران دوست – محقق : علی عامری این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام