تعیین اثر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید (مورد مطالعه: عرضه محصولات در فروشگاههای زنجیره ای هایپر استار)

بازدیدها: 0چکیده پژوهش: این تحقیق توسعه و گسترش مدل مفهومی تأثیر گذار عوامل تعدیل گر منغعت از خرید و لذت از خرید و ارتباط آن با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاهها را بررسی می کند. در فرآيند شكل گيري نگرش، تصميم گيري و كنش افراد در جامعه، عواملي چند نقش…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام