تدوین شرح وظایف واحد های سازمانی مبتنی بر رویکرد مهندسی شغل

بازدیدها: 0” این کار من نیست ” و یا ” وظیفه من نیست ” عبارتی است که شما ممکن است به عنوان ارباب رجوع در سازمان‌ها به دفعات شنیده باشید . اگرچه بخشی از این جمله ریشه در روحیات فردی شاغل دارد ، بخشی از آن در تداخلات شرح وظایف و فعالیت‌هایی است که هر شاغل باید به آنها مبادرت ورزد . تدوین شرح…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام