سخنرانی در کنفرانس ملی کارآفرینی

بازدیدها: 0دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی روزهای پنج شنبه و جمعه 20 و 21 مهر هفته برگزار خواهد شد . بنا به دعوت برکزار کنندگان ، در روز جمعه صبح  ( 21 مهر 1391 )‌ با عنوان ” کارتیمی در کارآفرینی ”  سخنرانی خواهم داشت.قصد دارم در این سخنرانی ضمن اشاره به مبانی کارتیمی ، نیاز کارآفرینان به…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام