آیا در انتخاب عنوان/موضوع پایان نامه/رساله آزادیم؟

بازدیدها: 4سوالی که بارها از من پرسیده می شود اینکه آیا دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در انتخاب عنوان یا موضوع پایان نامه و رساله خود آزاد است؟ در نظر داشته باشید که اصولا در انتخاب عنوان و موضوع تحقیق کارشناسی ارشد و دکتری خود باید به نکات زیر توجه نمائید: 1- موضوع تحقیق شما…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام