چگونه موضوع پایان نامه انتخاب نمائیم؟

بازدیدها: 1تقریبا تمامی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری ، بارها از خود می پرسند که ” روی چه موضوعی به عنوان پایان نامه یا رساله  کار کنم؟ ” بارها هم دانشجویان محترم ، از طرق مختلف این سوال را از من می پرسند که ” چگونه موضوع پایان نامه انتخاب نمائیم؟” برای پاسخگویی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام