مصاحبه رادیویی – ترویج فرهنگ کتابخوانی

بازدیدها: 1روز یکشنبه 8 آذر مصاحبه ای تلنفی داشتم در رادیو ایران . موضوع برنامه در باب فرهنگ کتابخوانی بود. من هم دیدگاه هایی را بیان کردم : 1- پائین بودن نرخ سرانه مطالعه تابعی از قیمت کتاب نیست. در این صورت استفاده از کتابخانه ها که استفاده از آنها رایگان یا ان تر است…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام