رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری

بازدیدها: 1چکیده پایان ناه با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق رهرا مهدوی با ورود به هزاره سوم، شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می دانند که از تکنولوزی های جدید و تجهیزات مدرن با…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام