پوستر 212 کار تیمی

بازدیدها: 1قالب سازماندهی، باید تیم های کوچک باشد. جف بزوس بنیان گذار آمازون دات کام توصیه می کند تا تیم ها آنقدر کوچک باشند که دو پیتزا سیرشان بکند. تیم های کوچک بهتر نتیجه می گیرند، زیرا کم تر فرصت سیاسی کاری و توجه به اینکه امتیاز به کی خواهد رسید را دارند. این گونه…

پوستر 210 کار تیمی

بازدیدها: 2منظور از شرکت، یک سازمان بزرگ و جاافتاده نیست. می‌توانید با اعتماد به اندیشه بکر خود، پذیرش خطر، و جذب اعضای هوشمند و دلیر برای تیم، برنامه تولید را آغاز نموده و به سامان برسانید.

پوستر 207 کار تیمی

بازدیدها: 1«توانایی و داشتن روحیه تیمی کار کردن و ایجاد و حمایت از تیم های کاری و تبدیل گروه های پراکنده سازمانی به تیم های منسجم هدفمند »یکی از مهمترین عوامل پذیرش رهبر در سازمان است .  

پوستر 206 کار تیمی

بازدیدها: 1حواسمان باشد در تمام تیم‌ها ، ساختن رابطه‌های پایدار مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است . از این رو یکی از اصلی‌ترین نقش‌های افراد تیم پرهیز از تعارض‌ها و تنش‌هایی است که می‌تواند این رابطه را به خطر بیاندازد.

پوستر 199 کار تیمی

بازدیدها: 1اینکه تیم فیس‌بوک یکی از قوی‌ترین‌های صنعت تکنولوژی است، امری اتفاقی نیست، بلکه نتیجه نگاه استراتژیک مارک زوکربرگ (مدیرعامل فیس‌بوک) در به کارگیری بهترین‌ها است. منبع : روزنامه دنیای اقتصاد , شماره ۲۸۵۵ ، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

پوستر 197 کار تیمی

بازدیدها: 1جمع گرايان در مقايسه با فردگرايان، هماهنگي درگروه را قدر مي نهند و از منزوي شدن در گروه بيم دارند و اغلب از كار در گروه خشنودتر از كار انفرادي اند. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 196 کار تیمی

بازدیدها: 1جمع گرايان در تيم ها و وضعيت هاي كار تيمي از سطح همكاري بيشتري نسبت به فردگرايان برخوردارند. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 195 کار تیمی

بازدیدها: 1رفتارهاي همكارانه اعضاي تيم مي تواند ضايعات را كاهش و استفاده مناسب از دانش، مهارتها و استراتژي كار را ارتقاء دهد و در نهايت عملكرد كار را بهبود بخشد. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

پوستر 194 کار تیمی

بازدیدها: 1در مطالعه سال 1972 بر روی وضعیت ابعاد فرهنگی ملی ایران، براساس مقیاس مورد استفاده در پژوهش، شاخص جمع گرایی در ایران ، بالا گزارش شده است. تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز 1389

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام