کاخ گلستان

بازدیدها: 0مجموعه کاخ موزه کلستان که در میدان پانزده خرداد قرار دارد ( میدانی که دیگر رنگ و بوی میدان ندارد و بیشتر به یک پارک شباهت پیدا کرده است ) . فرصتی دست داد تا آنجا را ببینم . شاید در مجالی مناسب بتوانم اطلاعات فراوانش را با شما در میان بگذارم . اما…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام