باغ گیاهشناسی ملی ایران

بازدیدها: 0در بلوار پژوهش تابلویی ذهن را تحریک می کند ” باغ گیاهشناسی ملی ایران “‌. اما برای رسیدن به آن باید از درب شرقی که از مسیر پارک چیتگر عبور می کند ، تردد نمود .پیشتر با روابط عمومی آنجا هماهنگ نمودیم و فرصت دیدار یافتیم . دیداری که بعد از چند دقیقه بی نظمی…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام