تل زینبیه

بازدیدها: 1جنگ در قدیم رویکردی متفاوت داشت ، رو در رو بود، سینه به سینه بود ، چشم در چشم بود و یک به یک . گویی وارد گود می شدند . گودی که امروز در زورخانه ها نشانی و نمادی از آن می بینیم . و آنانی که بیرون گود بودند ،‌ناظر به آنچه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام