چند ساعت یا چند سال ؟

بازدیدها: 3پنج شنبه به جهاتی برایم ویژه بود. اولا کلاس درسی خاتمه یافت . مانند همیشه آخرین حرفها و وصیت ها را گفتم . بچه ها هم مانند همیشه محبت داشتند و عکسهایی به یادگار گرفتیم . همان شب به دعوت دانشجویان قدیم که حال مردان و زنانی کامل شده اند گرد هم آمدیم .…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام