انجام آزمون‌های تیم سازی و قابلیت‌های کار تیمی مبتنی بر تست های شخصیت سنجی شغلی

بازدیدها: 13تیم‌سازی مطلوب یکی از آرزوهای دیرینه مدیران می‌باشد . تلاش مدیران بر این است که بتوانند افرادی را وارد تیم خود نمایند که شایستگی‌های لازم را داشته باشند . اول و پایه‌ای‌ترین شایستگی لازم برای عضویت در تیم‌های کاری ، دارابودن خصوصیت‌های شخصیتی تمایل به فعالیت‌های گروهی می‌باشد . دکتر رامبد باران دوست عنوان یکی از مشاوران تأیید صلاحیت دار ( CMC) می‌تواند سازمان شما را با استفاده…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام