اثربخشی آموزش 1

بازدیدها: 4شاید سالها حضور در عرصه های مختلف آموزشی باعث شده است که به موضوعات ظریف این حوزه بیشتر دقت کنم . از برنامه ریزی و تدوین برنامه های آموزشی گرفته تا تدریس ، ارزیابی و …. . فکر نمی کنم در این حدود 22-23  سالی که در آموزش فعالیت می کنم جایی مانده باشد که…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام