برگزاری دوره آشنایی با کار تیمی در شرکت ملی گاز ایران

بازدیدها: 1دویستمین دوره آموزشی برگزار شده توسط دکتر رامبد باران دوست ، اختصاص به دوره آموزشی « آشنایی با کار تیمی» در شرکت ملی گاز ایران داشت که به دعوت آموزش این سازمان در تاریخ بیست و چهارم مردادماه 1395 برگزار گردید . محتوای آموزشی تعریف‌شده در این دوره عبارتند از : تعریف آکادمیک کار تیمی و کار گروهی و…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام