انجام آزمون‌های تیم سازی و قابلیت‌های کار تیمی مبتنی بر تست های شخصیت سنجی شغلی

تیم‌سازی مطلوب یکی از آرزوهای دیرینه مدیران می‌باشد . تلاش مدیران بر این است که بتوانند افرادی را وارد تیم خود نمایند که شایستگی‌های لازم را داشته باشند . اول و پایه‌ای‌ترین شایستگی لازم برای عضویت در […]