نیاسر 4

بازدیدها: 12بعد از نگارش نیاسر 3 جناب هانی رئیسی کیا که خود را کاشونی معرفی می نماید ، ضمن نگارش مطبی محبت آمیز ، آدرس نیاسر را هم داده اند که حاوی اطلاعات جالبی است . آرزو می کنم با تکمیل بخش های مختلف این نوشتار بتوانند به ” نیاسر شناسی ” کاملی دست یابند .  

نیاسر 3

بازدیدها: 13شناخت من از نیاسر کاشان ، شناختی ناخوشایند بود ( نگاه کنید به چار تاقی نیاسر و چار تاقی نیاسر 2 ) . اما با این حال تصمیم گرفتم سری مجدد به آنجا بزنم . در روزهای آغازین سال ، دیدن زمین‌های کشاورزی که در گستریه ای وسیع کشت شده اند و سفره ای سبز گسترده…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام