سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – 2

صدها ساعت در این موزه قرار دارد به شکلی که شما را هم از هر چی ساعت و زمان و مدیریت زمان است دلزده می کند و هم اینکه آنقدر مطلالب جالب دارد که شما را از زمان بیخبر مینماید :

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – 1

قرار بود انجمن نجوم آماتور برای انقلاب تابستانی برنامه گردشی دیدار از ساعتهای آفتابی شهر تهران برگزار نماید که متاسفانه مصادف شدن این بزنامه با رویدادهای اجتماعی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری موجب شد تا آن برنامه را لغو نمایند . اما علاقمند بودم که اگر برنامه تمدید شد در آن شرکت نمایم . دیروز محبت…