سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – 2

بازدیدها: 11صدها ساعت در این موزه قرار دارد به شکلی که شما را هم از هر چی ساعت و زمان و مدیریت زمان است دلزده می کند و هم اینکه آنقدر مطلالب جالب دارد که شما را از زمان بیخبر مینماید :

سفر به زمان – بازدید از موزه ( تماشاگه ) زمان – 1

بازدیدها: 19قرار بود انجمن نجوم آماتور برای انقلاب تابستانی برنامه گردشی دیدار از ساعتهای آفتابی شهر تهران برگزار نماید که متاسفانه مصادف شدن این بزنامه با رویدادهای اجتماعی پس از انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری موجب شد تا آن برنامه را لغو نمایند . اما علاقمند بودم که اگر برنامه تمدید شد در آن شرکت نمایم . دیروز…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام