دیدار از شهرک سینمایی غزالی 4

می توان راهی از میانه های لاله زار به درون بازار یافت . بازاری که دیگر نه جمعیتی در آن باقی است و نه کسب و کاری . رونق گذشته آن در زیر غبار خاطرات و خاک مرور ایام پنهان شده است:                   در کوچه پس کوچه های تهران…

دیدار از شهرک سینمایی غزالی 3

امروزه دیگر دراین خیابان لاله زار دیگر نشانی از آن شور و شلوغی قدیم نیست. لاله زار اینجا خلوت تر است :           با این جال هنوز می توان جرعه ای آب یا کمی خوراک یافت یا مغازه ای دیگر را یافت که چیزی جذاب داشته باشد . حتی می توان…

دیدار از شهرک سینمایی غزالی 2

قدم زدن در لاله زار ، خیابانی که یادی از قدیم دارد ، جذاب است. خیابانی دیدنی با هزاران رنگ و نام آشنا که آنها را در تاریخ ایران و تهران و سریالهای جاودان دیده ایم .                                              …

دیدار از شهرک سینمایی غزالی 1

فرصتی دست داد تا در ایام تعطیلات نوروزی ، و در غالب  گشتی کوتاه در شهر تهران ، سری به شهرک سینمایی غزالی بزنم. شهرکی که ابتدا توانست به شیوه ای اعجاب انگیز ، یاد و خاطره های تهران قدیم را زنده کند. صد البته که این مهم ، با تلاش و زحمات مرحوم استاد…