تهران گردی 5- خیابان سی تیر – موزه آبگینه

موزه آبگینه یکی از دیدنیهای پرجاذبه خیابان سی تیر است که به نوبه خود بی نظیر است . ساختمان موزه ابتدا منزل قوام بوده است و بعدها به سفارت مصر تبدیل می شود و چند سالی پیش از انقلاب برای موزه تغییر کاربری می یابد. ساختمان موزه شامل حیاطی زیبا با سازه ای زیبا تر…

تهران گردی 4- خیابان سی تیر – محور ادیان

پیشتر در مورد تهران گردی در خیابان سی تیر نگاشتم ( 1 و 2 و 3 ) که همانججا هم شاید گفته باشم که خیابان سی تیر ویژگی بارزش ، وجود مرکز عبادت همه ادیان در یک جا است . کلیسای مریم مقدس و آتش کده زرتشتیان را توضیح دادم . اما به همین جا ختم نمی شود…

تهران گردی 3- خیابان سی تیر – کافه نادری

هتل و کافه نادری دقیقا در خیابان سی تیر نیست . اما مگر می شود به خیابان سی تیر بروید وبه تقاطع جمهوری برسید اما میلی به چند قدم رفتن در این خیابان برای دیدن هتل و کافه نادری را نداشته باشید؟ پس فقط چند متری که از تقاطع جمهوری – سی تیر به سمت…

تهران گردی 2- خیابان سی تیر – اتش کده زرتشتیان

از کلیسای مریم مقدس  که خارج می شوید دقیقا آن سوی خیابان روبروی خود دربی را مشاهده می کنید که آتشکده زرتشتیان است وارد که می شوید ساختمانی 100 ساله می بینید با معماری جالب که نشانه های زرتشتیان در گوشه و کنارش خود نمایی می کند در اینجا هم باید برای ورود باید آدابی…

تهران گردی 1- خیابان سی تیر – کلیسای مریم مقدس

این فرصت به همراه دوستانی عزیز دست داد. آنچه در پی و سلسله وار می آید حاصل این رویداد است : خیابان سی تیر از جمله خیابانهای نامدار تهران است که در ارگ اصلی شهر تهران قرار داشته و گذر تاریخ معاصر را به همراه رویدادهایی کم نظیر به خود تجربه نمود. این خیابان از…