تهران گردی 5- خیابان سی تیر – موزه آبگینه

بازدیدها: 2موزه آبگینه یکی از دیدنیهای پرجاذبه خیابان سی تیر است که به نوبه خود بی نظیر است . ساختمان موزه ابتدا منزل قوام بوده است و بعدها به سفارت مصر تبدیل می شود و چند سالی پیش از انقلاب برای موزه تغییر کاربری می یابد. ساختمان موزه شامل حیاطی زیبا با سازه ای زیبا…

تهران گردی 4- خیابان سی تیر – محور ادیان

بازدیدها: 0پیشتر در مورد تهران گردی در خیابان سی تیر نگاشتم ( 1 و 2 و 3 ) که همانججا هم شاید گفته باشم که خیابان سی تیر ویژگی بارزش ، وجود مرکز عبادت همه ادیان در یک جا است . کلیسای مریم مقدس و آتش کده زرتشتیان را توضیح دادم . اما به همین جا ختم نمی…

تهران گردی 3- خیابان سی تیر – کافه نادری

بازدیدها: 12هتل و کافه نادری دقیقا در خیابان سی تیر نیست . اما مگر می شود به خیابان سی تیر بروید وبه تقاطع جمهوری برسید اما میلی به چند قدم رفتن در این خیابان برای دیدن هتل و کافه نادری را نداشته باشید؟ پس فقط چند متری که از تقاطع جمهوری – سی تیر به…

تهران گردی 2- خیابان سی تیر – اتش کده زرتشتیان

بازدیدها: 9از کلیسای مریم مقدس  که خارج می شوید دقیقا آن سوی خیابان روبروی خود دربی را مشاهده می کنید که آتشکده زرتشتیان است وارد که می شوید ساختمانی 100 ساله می بینید با معماری جالب که نشانه های زرتشتیان در گوشه و کنارش خود نمایی می کند در اینجا هم باید برای ورود باید…

تهران گردی 1- خیابان سی تیر – کلیسای مریم مقدس

بازدیدها: 73این فرصت به همراه دوستانی عزیز دست داد. آنچه در پی و سلسله وار می آید حاصل این رویداد است : خیابان سی تیر از جمله خیابانهای نامدار تهران است که در ارگ اصلی شهر تهران قرار داشته و گذر تاریخ معاصر را به همراه رویدادهایی کم نظیر به خود تجربه نمود. این خیابان…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام