جشنواره نوروزی برج میلاد

بازدیدها: 13در ادامه تهران گردی های امسال ( 1392 ) ، سر از برج میلاد در آوردم. در فرصتی مناسب به مقایسه عکس های این برج با برج مخابراتی کوآلالامپور مالزی خواهم پرداخت . تا آن زمان به این مختصر بسنده کنید :  

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام