اصفهان 1

بازدیدها: 15برای برگزاری یک کارگاه آموزشی دو روزه به شهر اصفهان رفتم. فرصتی بود تا بتوانم به عکاسی هم بپردازم : روزی بر زاینده رود فواره ای وجود داشت که شبانگاه نورپردازی هم داشت  میدان نقش جهان مسجد شیخ لطف اله مسجد امام عالی قاپو چهل ستون

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام