جشنواره نوروزی برج میلاد

بازدیدها: 13در ادامه تهران گردی های امسال ( 1392 ) ، سر از برج میلاد در آوردم. در فرصتی مناسب به مقایسه عکس های این برج با برج مخابراتی کوآلالامپور مالزی خواهم پرداخت . تا آن زمان به این مختصر بسنده کنید :  

موزه دفاع مقدس – اراضی عباس آباد تهران

بازدیدها: 14شاید در فرصتی مناسب در مورد اراضی عباس آباد ( که حدود دو سل در آنجا به برنامه ریزی فرهنگی پرداختم ) اشاره کنم . یکی از پارک های تعریف شده در آن را با نام موزه دفاع مقدس می توانید ببینید .تلاش ارزشمندی شده ، به خوبی از تکنولوزی استفاده نموده اند. اگرچه…

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام