مصاحبه و آزمون های عمومی

مدیریت منابع انسانی 15 مصاحبه و آزمون های عمومی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   مصاحبه و آزمون های عمومی ، در بر گیرنده مواردی هستند که تابعی از شغل ، جایگاه شغلی ، سن ، سابقه ، جنسیت و تحصیلات نیستند و همه داوطلبان استخدامی باید از عهده آنها بر آیند . معمولا…

مصاحبه و آزمون تخصصی

مصاحبه و آزمون تخصصی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   مصاحبه تخصصی بخشی مهم از ارزیابی قابلیت های عملیاتی داوطلبان استخدام است که معمولاً عملی نیز صورت می پذیرد . بدین ترتیب باید سؤالات تخصصی توسط متخصصان شرکت تعریف و تنظیم شده و در روزی که مصاحبه تخصصی انجام می پذيرد از داوطلب پرسیده…

مصاحبه مقدماتی

مدیریت منابع انسانی 13 مصاحبه مقدماتی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه     مصاحبه مقدماتی یکی از مراحل فرایند جذب کارکنان می باشد که برای جذب سرمایه انسانی از بیرون سازمان باید مورد استفاده قرار گیرد. اصولا هدف اولیه و اصلی از مصاحبه استخدامی ( که انواع گوناگونی دارد ) شناخت رو در رو…

فرآیند انتخاب سرمایه انسانی

مدیریت منابع انسانی 12 فرآیند انتخاب سرمایه انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه چنان‌که پیش‌تر اشاره شده است ، جذب مهم‌ترین وظیفه در مدیریت منابع انسانی می‌باشد . جذب صحیح باید منجر به تشخیص و انتخاب سرمایه انسانی مناسب سازمان و رد افراد نامناسب برای سازمان گردد . به ضرس قاطع می‌توان گفت برای…

آگهی استخدامی

آگهی استخدامی دکتر رامبد باران دوست چاپ و ارائه آگهی استخدامی در نشریات ، یکی از گام‌های فرایند جذب سرمایه انسانی است که به نظر امری ساده نیز می‌نماید : کارفرما نیاز به نیرو دارد و نیروی مورد انتظارش را اعلام می‌نماید (برابر ماده 2 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، کارگر به درخواست کارفرما…

جذب سرمایه انسانی 2

جذب سرمایه انسانی 2 دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   جذب سرمایه‌های مناسب انسانی، مهم‌ترین و دشوارترین وظیفه ای است که مدیران منابع انسانی بر عهده دارند و به دلیل همین وظیفه خطیر هم هست که ایشان را به فرد شماره یک سازمان بعد از مدیرعامل تبدیل می‌نماید. مدیران منابع انسانی توانمند می‌توانند چیدمان…

جذب سرمایه انسانی 1

جذب سرمایه انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   جذب مهم‌تر فرایند از مجموعه فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی می‌باشد که می‌تواند سرآغاز همه مشکلات سازمان نیز محسوب گردد . چرا که اصولاً مشکلات سازمان ریشه در مسائل انسانی دارد ؛یا وجود فردی نامناسب موجب بروز مشکل شده یا رفتار نامناسب فرد موجب بروز مشکل…

شناسنامه شغل

شناسنامه شغل دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   شناسنامه شغل بخش مهمی از مستندات مدیریت منابع انسانی است که باید با دقت و حساسیت تکمیل شده و برای به روز نگهداری آن نگران بود. شناسنامه شغل مستندی است که حداقل یک صفحه و تا حداکثر چند صفحه می‌تواند تهیه گردد و شامل سه بخش…

برنامه ریزی منابع انسانی

برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه   برنامه ریزی منابع انسانی دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه تعداد نیروی انسانی سازمان تابعی است از تغییرات تعداد پرسنل از شرایط کاری و استراتژی های پیش رو . مدیران منابع انسانی به خوبی می دانند به عنوان کلیدی ترین فرد سازمان بعد از…

تعامل دینامیک وظایف مدیریت منابع انسانی

دکتر رامبد باران دوست استاد دانشگاه چهار وظیفه مدیران منابع انسانی که پیشتر مختصراً در موردشان صحبت شده است ( جذب، بکارگماری ، آموزش و توسعه و نگهداشت ) و در نوشته های بعدی نیز مفصلاً توضیح داده خواهد شد، مستقل از یکدیگر نیستند. اشتباهی که در سازمانهای فاقد توانمندی های مدیریتی می توان مشاهده…