پشتیبانی اعضا از همدیگر، شرط مهمی در تفکیک تیم‌ها از گروه‌ها است

بازدیدها: 16https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-پشتیبانی-اعضا-از-همدیگر،-شرط-مهمی-در-تفکیک-تیم‌ها-از-گروه‌ها-است.mp4

شوخی و طنز کارتیمی: تعریف و عملکرد بعضی از گروه‌ها که خود را تیم می‌نامند

بازدیدها: 4https://www.barandoust.com/wp-content/uploads/2021/01/کم-حجم-تعریف-و-عملکرد-بعضی-از-گروه‌ها-که-به-خود-تیم-می‌گویند.mp4

نظام تصمیم‌گیری گروهی در ژاپن

دکتر جیمز آبگلن ( عضو گروه مشاوران باستن ):
ژاپنی‌ها تابع نظام تصمیم‌گیری گروهی هستند. آنها کوشش بعمل می‌آورند آرای کلیه طرف‌هایی که در تصمیم ذی‌نفع یا صاحب‌نظرند مورد تحقیق قرار گیرد و آراء یک یک با هم سازگار گردند و تا جایی که ممکن است سعی می‌شود از رویارویی آراء مختلف پرهیز گردد .
سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام