هدایت و نظارت پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

بازدیدها: 1

1- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی – رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری-زهرامهدوی – زمستان 93 – دانشگاه آزاد اسلامی –واحد نراق

2-راهنمایی تحقیق با عنوان “تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای 5 “احمدرضا شفیعی – پاییز 1394 – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

3- راهنمایی تحقیق با عنوان ” بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع 45 روزه از خرمشهر “- محمد علی عامری – زمستان 1394 – در پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدسِ بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس

4- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی – تاثیر اجرای اصول بازاریابی سبز بر مسئولیت اجتماعی سازمانی (مورد مطالعه : شرکت لبنی میهن) –معصومه معصومی –زمستان 1394- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قم

5راهنمایی پايان نامه كارشناسي ارشد دررشته مديريت اجرايي – بررسي تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتي بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه 8 كشور – محمدصادق فرج اللهي – تابستان 1395- دانشگاه آزاد اسلامی-واحد الکترونیکی

6- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان (مورد مطالعه: شرکت هیوا) – حمید زندی – تابستان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

7- پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی /بازاریابی – تأثیر پذیرش مسئولیت اجتماعی بر وفاداری مشتریان (مطالعه موردی موسسه مالی و اعتباری نور) – رضا انسان‌دوست – تابستان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

8- داوری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – سنجش میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه – محمود داودی فر – تابستان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

9- راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی – ارائه مدل تاثیر گذاری نمایشگاه ها در توسعه کارآفرینی – مریم مرادی رنانی – تابستان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

10 – داوری پایان نامه کارشناسي ارشد  – سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران -امین ایرج -پاییز ۱۳۹۵-واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

11- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر تحول پذیری و انعطاف پذیری سازمان ( مورد مطالعه : بیمه ایران ) – مونا سادات نوربخش – 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

12 – راهنمایی پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری – تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)– عبدالرضا کریمی – تابستان 1395 – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد الکترونیکی

13- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی/تحقیق در عملیات – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران – محمد امیرلو – تابستان 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

14- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی / مدیریت مالی دولتی- تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – اصغر عفت پناه – تابستان 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

15- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی – تاثیر ریسک های متغیرهای نقدینگی و تورم بر بازده صندوق های سرمایه گذاری – محمدرضا براتی – تابستان 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

16- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی / بازاریابی – شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران) – غلامرضا امیدی نیا – تابستان 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

17- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران – امین ایرج – پاییز ۱۳۹۵- دانشگاه آزاد اسلامي واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

18- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مديريت اجرایی – بازاریابی- تعیین اثر گروه های اجتماعی و بر چسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید ( مورد مطالعه : عرضه محصولات در فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار ) – پردیس ذوالفقاری – تابستان 1396- دانشگاه آزاد اسلامي واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

19- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مديريت شهری – نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست) – محدثه ملک پور – تابستان 1396- دانشگاه آزاد اسلامي واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

20- راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش روش ها و تشکیلات – شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه 20 تهران از منظر دانش آموزان – معصومه صفری دانالو – مهر 1396 – دانشگاه آزاد اسلامي واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری

21- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش بازاریابی- رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی – مرجان کردبچه – شهریور 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

22- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش بازاریابی- بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران ) – رامین محسنی – شهریور 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

23- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت شهری – سنجش تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با رویکرد بهبود خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه 2 تهران ) – سعید الهویی  – شهریور 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

24- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی مدیریت مالی – تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- محمدهادی میرزائی -شهریور 1396 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام ( ره ) شهرری

25- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل کلیدی زنجیره تامین سرد در صنعت داروسازی با رویكرد شبكه ی بیزین – بهنوش مرادی – شهریور 1396- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

26- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی – بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1394 – سعیده موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهر ری

27- راهنمایی پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت صنعتي – تبيين مدل حداکثرسازي راندمان سيستمهاي توليد با استفاده از عملکرد تيم کاري انسان – رباتمهدي منتظري – دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران

28- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی / تحقیق در عملیات – یک روش ترکیبی با روش شناسی SWARA و GRA اصلاح شده جهت انتخاب تأمین کننده در محیط چابک (مطالعه موردی: گروه صنعتی پاکشو) – محمد صافی پیرلوجه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

29- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی- ارائه مدل ریاضی چند هدفه قیمت گذاری پویا برای محصولات مرجوعی در زنجیره تامین معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک – جمشید محمدصالحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

30- داوری پایان‏نامه کارشناسی ارشد مدیریت / مدیریت شهری – نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانسهای هواپیمایی شهر تهران) – غلامرضا پور ابراهیمواحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

31- داوری پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت – تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان شرکت ارتباطات سیار – سیدرضا زرتاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

32 – پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی / مدیریت مالی – تعیین ارتباط میان اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – معصومه صمیمی ممان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

33-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی – تعیین بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه 13 شهر تهران)– بابک اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

34 – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی – تبيين مدل حداکثرسازي راندمان سيستمهاي توليد با استفاده از عملکرد تيم کاري انسان – رباتمهدي منتظري – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقيقات تهران

35 – راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وریتبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)عبدالرضا کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

 

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام