بدون خصوصیت کار‌تیمی

بازدیدها: 13 توانایی کارکردن موثر با دیگران، ارزش افزایی در سازوکارهای تلاش گروهی، در جهان سیال امروز حیاتی‌تر از همیشه است. معدود افرادی می‌توانند بدون خصوصیت کار‌تیمی در کار، خانواده یا هر زمینه اجتماعی دیگری به موفقیت برسند. پاتریک لنچونی « بازیکن تیمی اید‌آل » ترجمه رضا رایان راد، آریانا قلم

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام