تيم ها بخش مهم كاركرد يك سازمان هستند. آن ها مي توانند به عنوان عوامل موثر بر اثربخشي سازمان ها عمل كنند يا مشكلاتي را براي سازمان ايجاد كنند و موفقيت سازماني را محدود نمايند.

بازدیدها: 24

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام