One thought on “تمرینی زیبا برای ایجاد هماهنگی در رفتارهای گروهی

  1. کار گروهی از همان سالهای اولیه کودکی بوسیله بازی های کودکانه و شادی بخش در ضمیر انسان ها نهادینه می شود و در کودکی باعث شادی و در بزرگسالی باعث نتیجه گرفتن از کارگروهی و رسیدن به اهداف بزرگ در کنار تیم .

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام