One thought on “تاثیر فرهنگ کار تیمی بر استراتژی جدید

  1. ایجاد همسویی در تفکر و دیدگاه اعضای تیم, و مجاب نمودن اعضا, رمز پیروزی یک مدیر موفق است.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام