3 thoughts on “یک تمرین زیبا برای درک رفتار تیمی

  1. به نظرم شرکت در یک کارتیمی و گروهی باعث میشود افراد از خلاقیت ها و تفکر خود جهت حل مسائل و یافتن بهترین راه حل جهت انجام کارها،استفاده کنند .در این میان افرادی هستند که میتوانند کار را مدیریت کنندو به پیش ببرند یا افرادی دیگر ابزارها و امکانات لازم را تهیه کنند در واقع در کار تیمی هرکسی با تخصص ها ذاتی و اکتسابی خود میتوانند در رسیدن به هدف و انجام یک کار،سودمند بوده و در نتیجه انجام کار موثر باشند.

    1. به عقیده من،کار گروهی در ایران بطور درست اجرا نمی‌شود.افراد یا از زیر کار در میروند و یا می‌خواهند خود را پر تلاش تر نشان دهند بطوری که اکثر کارهارا آنها انجام میدهد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام