2 thoughts on “نمونه یک بازی خوب تیمی

  1. به نظرم این دقیقا مفهوم یک کار تیمی خوب را ارائه میدهد چراکه تمام اعضای تیم در جهت رسیدن به هدف تاثیر گذار هستند و مکمل هم کار را به جلو میبرند . در واقع حرکت غلط یا خطای یکی از اعضای تیم باعث عدم رسیدن به هدف میگردد.دراین کارتیمی اعضای گروه با دقت و تمرکز سعی در انداختنتوپ های رنگی در داخل حفره های رنگی مربوط به هر توپ هستند لذا با یک کار تیمی منسجم سعی در انجام هر چه بهتر این مهم دارند.

  2. به نظرم تمام اعضای تیم در جهت رسیدن به هدف تاثیر گذار هستند و مکمل هم کار را به جلو میبرند . در واقع حرکت غلط یا خطای یکی از اعضای تیم باعث عدم رسیدن به هدف میگردد.دراین کارتیمی اعضای گروه با دقت و تمرکز سعی در انداختنتوپ های رنگی در داخل حفره های رنگی مربوط به هر توپ هستند لذا با یک کار تیمی منسجم سعی در انجام هر چه بهتر این مهم دارند.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام