طراحی سیستم و مشاوره مصاحبه‌های استخدامی

بازدیدها: 11

مدیران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که مصاحبه‌های استخدامی مهم‌ترین بخش از فرایند جذب نیروی انسانی می‌باشد . بی‌دقتی در مصاحبه‌های استخدامی یا عدم توجه به شاخص‌های مورد نظر می‌تواند منجر به جذب غیرحرفه‌ای نیروی انسانی نامناسب برای سازمان گردد که آثار و عواقب آن بسیار زیانبار است

.سیستم مصاحبه استخدامی شامل تعریف شاخص‌های مناسب برای جذب نیرو با استفاده از استراتژی‌های سازمانی ، فرهنگ سازمانی ، شرایط احراز و شرح وظایف ، خصوصیات تیمی که داوطلب استخدام برای آن تیم جذب می‌گردد و سایر ویژگی‌ها و از جمله نکاتی است که باید در طراحی سیستم مصاحبه استخدامی مورد توجه قرار گیرند.

دکتر رامبد باران دوست می‌تواند سازمان شما را در طراحی ، اصلاح و بهبود سیستم مصاحبه استخدامی به عنوان مشاور کمک نموده تا فرآیندی دقیق و مبتنی بر حساسیت‌های علمی در اختیار داشته باشید . ضمن آن که به عنوان یک کارشناس مجرب در کنار شما در جلسات مصاحبه استخدامی حضور یافته و به عنوان یکی از اعضای مصاحبه کننده دقت و ظرفیت جلسات را افزایش دهد.

باید خاطرنشان نماید که استفاده از واژه « مصاحبه استخدامی » ، در معنای عمومی آن به کار می‌رود وی ظرفیت مشاوره مدیریتی را شما می‌توانید علاوه بر بدو ورود پرسنل به سازمان در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار دهید:

  •  ارتقا و جابه‌جایی کارکنان
  • جانشین پروری
  • تیم‌سازی
  • کانون ارزیابی
  • کانون ارزیابی و توسعه
  • نیازسنجی آموزشی
  • سایر موارد
فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام