فهرست مطالب کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

بازدیدها: 1

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه. 5

چرا باید تیم تشکیل دهیم ……………………………………………………………………………………..6

فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. 11

مراحل توسعه تیم …………………………………………………………………………………………..12

مرحله اول : شکل گیری……………………………………………………………………………………13

مرحله دوم : تلاطم …………………………………………………………………………………………14

مرحله سوم : تعادل………………………………………………………………………………………….15

مرحله چهارم : کارائی………………………………………………………………………………………16

بازیکنان تیم ………………………………………………………………………………………………..17

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….18

کارکردن سبک ها با یکدیگر ……………………………………………………………………………….23

داشتن یک چیز خوب بیش از حد……………………………………………………………………………25

مدل ذهنی کار تیمی ………………………………………………………………………………………..26

مهارت های کار تیمی ………………………………………………………………………………………27

تصمیم گیری مشارکتی ……………………………………………………………………………………..28

مصالحه در برابر اتفاق نظر………………………………………………………………………………..30

مهارت های مدیریت جلسه …………………………………………………………………………………32

فصل سوم: ابزار سازمانی.. 33

تعیین نقش ها ………………………………………………………………………………………………34

تعیین قوانین پایه …………………………………………………………………………………………..37

دستور جلسه ……………………………………………………………………………………………….39

خلاصه جلسه ………………………………………………………………………………………………42

برنامه ریزی پروژه ………………………………………………………………………………………..44

تحلیل فاصله ……………………………………………………………………………………………….46

نمودار نتایج خاص …………………………………………………………………………………………48

فصل چهارم: چارچوب حل مسئله. 50

مراحل 7گانه حل مساله ……………………………………………………………………………………..51

فصل پنجم: ابزار تحلیل.. 55

طوفان فکری ………………………………………………………………………………………………..56

تمرین تیمی – طوفان فکری ………………………………………………………………………………….58

نمودار وابستگی ……………………………………………………………………………………………..59

تکنیک گروه اسمی …………………………………………………………………………………………..60

نمودار فراوانی ………………………………………………………………………………………………62

ترسیم روند نما ………………………………………………………………………………………………63

نمودار روابط متقابل …………………………………………………………………………………………64

تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………..66

نمودار علت و معلولی ……………………………………………………………………………………….69

فصل ششم: وقتی مسئلهای مطابق میل پیش نرفته. 75

عملکرد نا مطلوب تیم ………………………………………………………………………………………..76

قضاوت تیمی ………………………………………………………………………………………………..78

عدم اعتماد …………………………………………………………………………………………………..80

ترس از برخورد و تضاد……………………………………………………………………………………..81

عدم تعهد …………………………………………………………………………………………………….82

عدم مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………83

عدم توجه به نتایج …………………………………………………………………………………………..84

 

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

فیسبوکلینکدیناینستاگرامیوتیوبتلگرام